Thách Thức Tình Bạn 2020


Bạn có sợ chó không?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Tháng sinh của bạn là gì?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn dùng gì nhiều nhất?