2020 Friendship Dare


Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Takot ka ba sa mga Aso?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang pinakainiinom mo?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?