ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

เลือกเครื่องดื่ม:

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณอยากกินอะไร?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

เลือกจุดหมาย:

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

คุณชอบทำอะไร?